Disclaimer

Disclaimer:
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan OverOnlineBetalen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

OverOnlineBetalen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. OverOnlineBetalen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Mocht je fouten of onjuistheden op OverOnline aantreffen dan stellen we het zeer op prijs als je dat wilt melden per e-mail: info@overonlinebetalen.nl.