Online omzet in Nederland stijgt met 9%

De omzet van producten en diensten via internet in Nederland is in de eerste helft van 2012 gestegen naar 4,61 miljard euro. Terwijl de fysieke detailhandel nog steeds onder druk staat, blijft de markt voor online verkopen stabiel verder groeien met 9 procent ten opzichte van de eerste helft van 2011. Dit blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor 2012-1, het halfjaarlijkse onderzoek naar online consumentenbestedingen van Blauw Research in opdracht van Thuiswinkel.org.

Ondanks de crisis hebben consumenten gemiddeld bijna vijf keer een online aankoop gedaan in de eerste helft van 2012, een toename van 7 procent ten opzichte van een jaar daarvoor. In totaal zijn er in de eerste helft van 2012 42 miljoen internetbestellingen gedaan, een groei van 15 procent. Vorig jaar bedroeg de groei van het aantal internetbestellingen 13 procent. Online bestellingen hadden in de eerste helft van 2012 een gemiddelde waarde van 110 euro, een daling van 5 procent ten opzichte van een jaar daarvoor. Dat komt omdat ook de aankoop van (goedkopere) apps en downloads is meegerekend.

Naast het aantal bestellingen neemt ook het aantal kopers verder toe. In de eerste helft van 2012 hebben in totaal 8,5 miljoen internetters een online aankoop gedaan. Hiervan deden 300.000 consumenten voor de eerste keer een online aankoop. Het aandeel nieuwe online kopers neemt verder af. De groei van de markt komt voornamelijk uit kopers die steeds vaker gaan bestellen. De omzet van online producten stijgt sterker dan de omzet van online diensten zoals vakanties, verzekeringen en tickets.

Relatief nieuwe online segmenten zoals Interieur & Tuin en Speelgoed zijn bezig met een inhaalslag. Ook grote segmenten Kleding en Witgoed blijven het goed doen. Het segment Reizen blijft het grootste online marktsegment. Pakketreizen/appartementen kennen nog steeds het grootse aandeel binnen de online reismarkt. Het marktvolume van Vliegtickets/Hotels is ongeveer 710 miljoen euro. Het (mobiele) telecom segment is in omvang het tweede segment met een omzet van 610 miljoen euro en een groei van 13 procent. De omzet in online kleding bedraagt in de eerste helft van 2012 345 miljoen.

Volgens Ed Nijpels, voorzitter van brancheorganisatie Thuiswinkel.org, is online retail een factor van betekenis geworden in het economisch landschap. “Tegelijkertijd baren de koopkrachtdaling van volgend jaar (0,75 procent) en het zeer lage consumentenvertrouwen ons wel zorgen. Tijdens Prinsjesdag bleek opnieuw in welk economisch zwaar weer we ons bevinden, maar van een teruglopende koopbereidheid op het internet is vooralsnog geen sprake.”

Bron: Emerce