Webwinkeliers maken zich niet erg druk om betaalkosten

Het gros van de webwinkeliers in Nederland heeft geen gedetailleerd beeld van betaalkosten. ‘De keus voor betaalmethoden is veelal niet gebaseerd op een grondige kostenanalyse’, aldus Max Geerling van Currence vandaag op het Online Betaal Congres.

Geerling is hoofd productmanagament bij Currence, dat samen met Thuiswinkel.org onderzoek deed naar de kosten in het betaalproces waar webwinkeliers mee worden geconfronteerd. De hypothese was dat webwinkeliers veel te maken hebben met indirecte ofwel verborgen kosten, maar de enquêteresultaten konden dat niet bevestigen.

Grote rol payment service providers
Duidelijk werd namelijk dat webwinkeliers überhaupt niet erg bezig zijn met betaalkosten, waardoor ze eventuele verborgen kosten ook niet als zodanig herkennen. Geerling vandaag: ‘Webwinkeliers laten de keus voor betaalmethodes afhangen van wat andere sites doen en wat de payment service provider (ruim driekwart werkt daarmee, red.) adviseert. Psp’s spelen dus een grote rol en onder webwinkeliers merken we wel behoefte aan meer transparantie over hun tarieven.’

Webwinkeliers zoeken dekking
In de kostenstructuur van de verschillende betaalmethodes op zich verdiepen de meeste webwinkeliers zich niet. Ze willen doorgaans graag drie tot vier methodes aanbieden, blijkt uit het onderzoek, met een brede dekking. Daarbij vinden ze snelle, gegarandeerde betalingen (zonder storneeroptie) en betaling voorafgaand aan levering belangrijker dan de kosten.

Offline versus online
Alleen als contracten met psp’s worden afgesloten of bij de jaarafsluiting zijn betaalkosten even een thema, en dan vooral gevoelsmatig: ‘Dat geldt althans voor de kleinere webwinkels, maar daar zijn er wel het meest van’, aldus Geerling. ‘Hun prioriteit ligt bij de ontwikkeling van hun bedrijf. Al met al lijkt de tarifering van betaalmethodes voor webondernemers minder belangrijk dan voor fysieke winkeliers.’

Bron: Twinkle.com